Tjenester

Tjenester.


Vi kan gi deg tilbud på følgende tjenester:


-      Energiberegning.


-      Koordinering og prosjektering av boligventilasjon.

       Flexit som underleverandør.


-      Lydplan med nødvendige tegninger.


-      Brannteknisk vurdering med nødvendige tegninger.


-      Planlegging/ planskisser og 3D bilder av bygget, innvendig og utvendig.

       Dette vil kunne gi deg et veldig godt grunnlag for planleggingen.

       Du får en ”visning” av bygget før du starter med selve byggingen.


-      Søknadstegninger i mål 1 : 100

       Plan, snitt og fasader


-      Arbeidstegninger i mål 1 : 50.

       Fundamentplan, etasjeplaner, bjelkeplaner, takplaner etc.


-      Detaljtegninger i mål 1 : 10 evt. 1 : 5.

       Vi tegner alle nødvendige detaljer til ditt byggeprosjekt.


-      Utarbeidelse av situasjonsplan/ tomtekart.

       Situasjonsplanen blir utarbeidet digitalt med koordinatberegning.

       Hvis ønskelig kan du få denne i 3D hvor terreng, veier etc. og plassering av bygget på tomta visualiseres.       Reiser, diett og overnatting i forbindelse med planlegging, møter, befaringer, oppmålinger, kontroller etc.

       belastes ifølge statens satser og/ eller faktiske utgifter.