Info

Info


BTEK tilbyr byggtekniske konsulenttjenester og kontortjenester. Tjenestene tilbys til offentlige foretak, firmaer, entreprenører, håndverkere og private.


BTEK DA har sentralgodkjenning innenfor følgende ansvarsområder:


-Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2

-Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2

-Prosjekterende av Brannkonsept i tiltaksklasse 2

-Prosjekterende av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2

-Kontroll av våtrom. (i boliger) i tiltaksklasse 1


Vi har meget gunstige priser på tilbudte tjenester.  Private engangsbyggherrer anbefales å ta kontakt for bistand til å realisere / sjekke ut, bolig eller hyttedrømmen.


Firmanavn:

Adresse:


Org.nr:

Tlf.:


Epost:

BTEK DA

Madiijarbalggis 16

9730 Karasjok

NO 915 450 733 MVA

(+47) 47 31 22 69 - Torgeir

(+47) 90 21 37 75 - Wenche

post@btek-da.no