Tjenester

Tjenester.

 

Vi kan gi deg tilbud på følgende tjenester:

 

- Komplett byggesøknad med norsk registrerte foretak. Rammetillatelse eller ett trinn søknad

hvor alt er innenfor planbestemmelsene.

 

- Energiberegning.

 

- Våtromsprosjektering med sjekkliste og grunnlag for uavhengig kontroll.

 

- Lufttetthet. Grunnlag for uavhengig kontroll.

 

- Koordinering og prosjektering av boligventilasjon.

Flexit som underleverandør.

 

- Lydplan med nødvendige tegninger.

 

- Brannteknisk vurdering med nødvendige tegninger.

 

- Planlegging/ planskisser og 3D bilder av bygget, innvendig og utvendig.

Dette vil kunne gi deg et veldig godt grunnlag for planleggingen.

Du får en ”visning” av bygget før du starter med selve byggingen.

 

- Søknadstegninger i mål 1 : 100

Plan, snitt og fasader

 

- Arbeidstegninger i mål 1 : 50.

Fundamentplan, etasjeplaner, bjelkeplaner, takplaner etc.

 

- Detaljtegninger i mål 1 : 10 evt. 1 : 5.

Vi tegner alle nødvendige detaljer til ditt byggeprosjekt.

 

- Utarbeidelse av situasjonsplan/ tomtekart.

Situasjonsplanen blir utarbeidet digitalt med koordinatberegning.

Hvis ønskelig kan du få denne i 3D hvor terreng, veier etc. og plassering av bygget på tomta visualiseres.

 

I tillegg kan vi tilby å påta oss følgende oppdrag:

 

- Administrativ oppfølging i byggetiden:

Diverse avklaringer/ koordinering mellom byggherre, utførende og uavhengig kontrollør.

 

- Byggeledelse:

Oppfølgning i byggetiden. Stedlig byggeledelse med fremdriftskontroll, kontroll og overordnet koordinering.

 

- Ansvarsrett for overordnet prosjektering:

Står ansvarlig for at prosjekteringen blir utført. BTEK DA sørger for at riktig kompetanse blir benyttet.

- Uavhengig kontroll av våtrom:

Vi kan påta oss oppdrag med uavhengig kontroll av våtrom så lenge BTEK DA ikke har ansvaret for det øvrige.

 

- Vi kan også være behjelpelig med planlegging av innredning, fargevalg, lyssetting etc.

 

- Tilstandsanalyse av byggverk.

Miljøkartlegging, tilstand på byggverk, vurdering av egnethet for bruksendring

og brannteknisk vurdering av eksisterende bruk / bruksendring.

 

 

NB: Disp fra TEK eller planbestemmelsene vurderes særskilt.

Utenlandske foretak vurderes særskilt.

 

Reiser, diett og overnatting i forbindelse med planlegging, møter, befaringer, oppmålinger, kontroller etc.

belastes ifølge statens satser og/ eller faktiske utgifter.

 

Copyright © BTEK DA 2015