Info

Info

 

Firmanavn: BTEK DA

Adresse: Madiijarbalggis 16

9730 Karasjok

Org.nr: NO 915 450 733 MVA

Tlf.: (+47) 47 31 22 69 - Torgeir

(+47) 41 17 25 94 - Nils Asgeir

(+47) 90 21 37 75 - Wenche

Epost: post@btek-da.no

 

 

 

 

BTEK tilbyr byggtekniske konsulenttjenester og kontortjenester. Tjenestene tilbys til offentlige foretak, firmaer, entreprenører, håndverkere og private.

 

BTEK DA har sentralgodkjenning innenfor følgende ansvarsområder:

 

-Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2

-Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2

-Prosjekterende av Brannkonsept i tiltaksklasse 2

-Prosjekterende av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2

-Kontroll av våtrom. (i boliger) i tiltaksklasse 1

 

Vi har meget gunstige priser på tilbudte tjenester. Private engangsbyggherrer anbefales å ta kontakt for bistand til å realisere / sjekke ut, bolig eller hyttedrømmen.

 

Copyright © BTEK DA 2015